בדצמבר 2020 יצאנו לקמפיין מימון המונים בו גייסנו 400 אלף ש"ח!!! 
יש לנו טבע עוצר נשימה במרחק נגיעה מהעיר - יחד נציל את הרי ירושלים 3>

הכסף שגויס ישרת את המשך המאבק בשלוש חזיתות: 1- מאבק משפטי שחייב לצאת לדרך נגד תכנית רכס לבן שעומדת בפני אישור סופי [160 אלף ש"ח] 2- המשך המאבק הציבורי נגד התכניות הנוספות המקודמות באזור. [30 אלף ש"ח] 3- תכנון וקידום גן לאומי שיבטיח את אופיו הירוק והטבעי של הרי ירושלים לתמיד. [172 אלף ש"ח]
עבור המאבק המשפטי

 שכר טרחה עו"ד גלעד ברנע לעתירה נגד תוכנית "רכס לבן" ממומן ע"י תנו לחיות לחיות
 שכר טרחה עו"ד גלעד ברנע לעתירה נגד תוכנית ההפרדה המפלסית בצומת אורה50 אלף 
 עמלות בית משפט עליון 40 אלף 
 שכר טרחה עו"ד ערר נגד "רכס לבן" בית משפט עליון70 אלף 
 סה"כ160 אלף 

תכנון וקידום גן לאומי במסלול הסטטוטורי

 אדריכלות נוף לתכנון תוכנית רעיונית 24 אלף 
 שכר מודד18 שלף 
 הכנת תוכנית סטטוטורית 40 אלף
 הגשה לוועדות תכנון  ובניה המקומית והמחוזית 20-40 אלף
 ליווי משפטי של עו"ד בוועדות התכנון 20 אלף 
  הוצאות להליך שיתוף ציבור מוסדר 30 אלף
 סה"כ 172 אלף ש"ח
כל הנתונים הן בהתאם להצעות מחיר או התייעצות עם גופים שהנהיגו פעולות דומות. 

כדי לראות הוצאות שוטפות של המאבק - כנסו לדף עם הפירוט