אנחנו תושבי ישראל, סטודנטים, תיכוניסטים, פנסיונרים והורים. דתיים וחילוניים, ימנים ושמאלנים, אוהבי טבע וירושלים. מה שמאחד בנינו הוא האהבה להרי ירושלים.

חזון תנועת המאבק

תנועת מצילים את הרי ירושלים שואפת לשמירה על השטחים הטבעיים בסביבת ירושלים, תוך איזון בין התפתחות עירונית ובין הגנה על שטחים טבעיים מתוך הבנה כי איכות חיינו תלויה במערכות תומכות חיים אלו. חזוננו ופעילותנו מתבססים על שלושה עקרונות מנחים:


לדף עמדה של המאבק

ייעוד התנועה

כלים, משאבים ושותפים

רכזי פעילות 

רכזים בשכר או בהתנדבות מובילים מהלכים ארוכי טווח בתחומים השונים: קשרי ממשל, תקשורת ודיגיטל, אירועי קהילה ועוד.  

פעילים ושותפים

מאות פעילים מתנדבים בתחומים שונים, יוזמים פרוייקטים במאבק, מארגנים אירועים. אלפי שותפים למסע מגיעים לאירועי שיא ותומכים ברשתות החברתיות.

מתנדבים מקצועיים

בארגון מתנדבים אנשי מקצוע רבים: עורכי דין, אקולוגים, מתכנני ערים, אדריכלים, מתכננים סביבתיים ואנשי יח"צ.

תקציב

התנועה מתתבססת על תרומות הציבור וקרנות תומכות. זכינו בתרומה התחלתית של 20 אלף ש"ח מקרן של"י,  ובדצמבר 2020 נערך קמפיין מימון המונים רחב היקף וגוייסו למאבק 400,000 ש"ח. 

ארגוני חברה אזרחית, תנועות נוער, מכינות וקבוצות נוספות 

שותפים יחד איתנו ברצון לשמור על הרי ירושלים: 
החברה להגנת הטבע, קק"ל, ארגון 15 דקות, המכינה הירושלמית, חוגי סיירות של קק"ל, הצופים, תנו לחיות לחיות ועוד רבים וטובים. 

נבחרי ציבור

מחברי מועצת העיר, חברי כנסת ועד שרים בממשלה - מכל קצוות הקשת הפוליטית אנו זוכים לתמיכה ענפה של נבחרי ציבור מצויינים.