הוצאות תנועת המאבק 
(עדכון אחרון 30.11.22)

אנו מאמינים בשקיפות מוחלטת מול ציבור התומכים במאבק. הוצאות המאבק מתחלקות ל-3 חלקים עיקריים - שכר לעובדים קבועים, הוצאות משפטיות והוצאות ניהול. פרט לזה יש גם הוצאות על אירועים לקהל הרחב וציוד/חומרים שיווקיים. התנועה מעסיקה 2 עובדים בשכר בחלקי משרות: עלות שכר חודשי למנהל כללי של 6400 ש"ח בחודש ורכזת קשרי ממשל של 2400 ש"ח בחודש, כאשר כל יתר הפעילות והפעילים פועלים בהתנדבות מלאה.