חברי כנסת מכהנים

עמיחי שיקלי, גילה גמליאל, מיכאל מלכיאלי, מתן כהנא, אלון שוסטר, יוראי להב הרצנו, נעמה לזימי, גלעד קריב, מיקי לוי. 

חברי מועצת עיריית ירושלים

אריה קינג, לורה ורטון, יוסי חביליו, פלר חסן נחום, יובב צור, אדיר שוורץ, עופר ברקוביץ.